Naam Almen - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Naam Almen

Dorpen > Almen

Van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek uit Amersfoort verscheen in 2005 een rapport over het gebruik van geografische namen in de Berkelstreek.

Hierin lezen we het volgende:
Almen
Buurschap onder Almen
Vermeldingen:
1188 ingevoegd in de 13e eeuw Almen
categorie: vegetatie
Verklaringen:
Dit is een eenstammige toponiem op basis van alm-, iep, olm.
Doorgaans wordt die basis in dit type toponiemen gecombineerd met een suffix (red: achtervoegsel). In dit geval is dat suffix bij gebrek aan vroeg-middeleeuwse bronnen niet meer met zekerheid te reconstrueren.

De vorm Alm (of Elm) voor de " iep' is in het nederlands uitgestorven. Het Engels kent nog wel de vorm van elm.

Van de vorm Olm wordt doorgaans verondersteld dat het een ontleding is aan het Latijns (ulmus); hij staat in ablautverhouding tot Alm. Vergelijk voor de boomnaam ook Almelo

Kennelijk bevonden zich ter plekke kenmerkende iepen of een iepenbos.

Voorlopige houden we het maar op deze verklaring.
Terug naar de inhoud