Kerktoren - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Kerktoren

Dorpen > Almen

DE TOREN
De toren dateert vermoedelijk, zoals de kerk, uit de 14 e
eeuw. Deze bestaat uit geledingen en een spits. De geledingen zijn aan de buitenkant duidelijk zichtbaar aan de tufstenen kragen en de onderste geleding heeft een muur van 1.20 m dik. Aan de westkant bevindt zich de ingang; tot 1916 stond hierboven te lezen:’Renovatum 1770’. In dat jaar is de spits namelijk vernieuwd. In een van de balken staat nu nog “Fecit 1770”.
In 1916 is er ook een ander venster gemaakt boven de torendeur. Het vorige was veel eenvoudiger en alleen maar bedoeld om de klokluiders wat licht te verschaffen.
Nu was op de begane grond de consistoriekamer gemaakt en daartoe was een groter raam noodzakelijk. De klokluiders moesten een verdieping hoger om hun werk te doen.
De tweede geleding is vanuit de kerk te bereiken via de trap in de zuidmuur. Aan de buitenkant zijn grote, gesloten boogvensters in de zuid-, west- en noordwand.
Van de bovenste geleding zijn de muren 90 cm dik. Hier hangen de klokken. Aan alle vier de kanten zijn galmgaten.

De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Lochem. Hij is bepalend voor het aanzicht van het dorp en een baken in het landschap. Een aantal kerkepaden loopt er, soms van ver, naar toe; de bewoners van het Hulze bijvoorbeeld namen de kortste weg om in de kerk te komen!

Ook is het aardig om op de kaart te zien hoe de bouwers van huize “de Voorst” (Eefde) de kerktoren als richtpunt hebben gebruikt: de symmetrieas van het huis en het park eromheen gaat recht door de kerk.

Terug naar de inhoud