ALV 13 jun. 2023 - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

ALV 13 jun. 2023

Vereniging > Alg. Ledenverg.
Agenda jaarvergadering dinsdag 13 juni 2023 Joppe, Het Bosrestaurant, aanvang 19.30 uur.
  
1.      Opening en mededelingen door de voorzitter
 
2.      Notulen van de ledenvergadering 2022, klik hier
        
3.      Jaarverslag secretaris 2022, klik hier
 
4.      Jaarverslag penningmeester 2022, klik hier
       
5.      Verslag kascommissie.
        Als opvolger van Bert van Poecke was in eerste instantie Herman van Essen uit Gorssel toegetreden tot de kascommisssie.
        Door omstandigheden kon hij niet als commissielid optreden. In zijn plaats is dhr. Kees de Waal uit Gorssel in de kascommissie gekomen.
        Daarom bestaat deze commissie dit jaar uit Hylke Crone en Kees de Waal.
 
6.      Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Hylke Crone
 
7.      Bestuursverkiezing:
        In 2023 zijn Henk Hietbrink en Johan te Linde aftredend en herkiesbaar.  
 
8.      Rondvraag
 
9.      Sluiting
 
PAUZE
 
20.15 uur: Na de pauze wordt de film over het 150-jarig bestaan van de RK-kerk Joppe vertoond. Deze film zal ingeleid en toegelicht worden door dhr. Marsman.
Terug naar de inhoud