Algemene informatie - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Algemene informatie

Vereniging > ANBI regeling
ANBI regeling DE ELF MARKEN:


ANBI-giften

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De Elf Marken is voor de fiscus een culturele ANBI-instelling.
Dit betekent dat de contributie en eventuele extra giften met een factor 1,25 voor de inkomstenbelasting [IB] mogen worden verhoogd tot een maximum van totaal 1250 euro. Dit geldt ook voor de donatiebedragen van onze ondernemers/sponsoren, die in het algemeen ook lid van onze vereniging zijn. In het geval van een BV geldt zelfs een aftrek van 1,5 maal het bedrag voor de vennootschapsbelasting [vpb].

De belastingdienst maakt onderscheid tussen normale en periodieke giften. Bij normale giften geldt een drempel tot een bedrag van 1% van het persoonlijke inkomen [box 1, 2 en 3] voor aftrek van persoonlijke aftrekposten. Giften boven dit bufferbedrag mogen pas worden afgetrokken. Bij fiscale partners in een relatie geldt de aftrek pas bij 1% van het gezamenlijk persoonlijk inkomen.

Bij periodieke giften moet er een getekende overeenkomst zijn tussen het lid/sponsor en De Elf Marken. Het grote voordeel is dat dan de 1% drempel niet van toepassing is. Vroeger moest dit via een notariële akte. Nu kunt u via de site van de belastingdienst, maar ook via de penningmeester, een overeenkomst opvragen, invullen en getekend terugmailen. De penningmeester zal dan namens de vereniging tekenen en één exemplaar van de overeenkomst naar u terugsturen. Vanaf dat moment kunt u dus het verhoogde bedrag aftrekken zonder de 1% drempel. In de overeenkomst staat vermeld dat de schenking voor vijf jaar geldt. Het bedrag mag in één keer, maar ook in vijf keer worden betaald.
Voor nadere informatie kunt u Annette van Meel, penningmeester van De Elf Marken benaderen. Haar e-mailadres is: penningmeester.dem@outlook.com


Gegevens van De Elf marken:

Statutaire naam: Historische Vereniging De Elf marken
Statutaire zetel: Gorssel in de gemeente Lochem
Bezoekadres: Tramstation Gorssel, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel
Postadres: Eendrachtstraat 4, 7211 AM Eefde
Telefoonnummer: 0575-517369
Datum van oprichting: 27 september 1983
Datum akte laatste statutenwijziging: 12 april 2012
Kamer van Koophandel Oost Nederland: dossiernummer 40103370
RSIN/fiscaal nummer 8164.27.148
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Voor informatie over de volgende onderwerpen kunt u op de links hieronder  klikken:

Jaarverslagen  link naar het verslag van het afgelopen jaar. Zie ook onder hoofdstuk "Vereniging" > ANBI > Jaarverslagen
Jaarresultaten en balansen link naar het verslag van het afgelopen jaar. Zie ook onder hoofdstuk "Vereniging" > ANBI > Jaarcijfers


Terug naar de inhoud