De Elf Marken

Ga naar de inhoud
De Elf Marken, in het kort

Wie zijn wij?
De Historische Vereniging De Elf Marken houdt zich bezig met het bestuderen en vastleggen van de geschiedenis van haar werkgebied de voormalige Gemeente Gorssel. Daarnaast probeert de vereniging de belangstelling van de inwoners voor de geschiedenis van hun eigen omgeving te bevorderen. De naam De Elf Marken verwijst naar de elf marken waaruit het gebied van de voormalige Gemeente Gorssel vroeger bestond.
Lid worden
Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap geldt voor het hele gezin. De vereniging probeert voor een zo laag mogelijke contributie de leden te voorzien van een heel veel informatie over tal van historische onderwerpen.
Sponsor worden
De meeste ondernemers in ons werkgebied sponsoren onze vereniging met een jaarlijkse bijdrage. Als tegenprestatie worden hun namen en adressen in elke editie van Ons Markenboek vermeld. Als welkomstgeschenk ontvangen ze het boek “Stoomtram Zutphen- Deventer” en natuur-lijk alle overige voordelen van het lidmaatschap. Voor meer informatie, neem contact op met Annette van Meel, tel. 06-53861438 of e-mail penningmeester.dem@outlook.com.
Vrijwilliger worden
De Elf Marken wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dat geldt voor alle bestuursleden en de vele vrijwilligers van de diverse werkgroepen. Belangstelling om ook een bijdrage te leveren, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Nieuwsbrieven
Vanaf september 2020 verschijnen met enige regelmaat e-mailnieuwsbrieven. Deze worden verzonden aan leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Behalve verenigingsnieuws bevatten ze vaak ook interessante historische informatie. Bent u wel lid maar ontvangt u nog geen nieuwsbrieven, geef dan uw e-mailadres door aan d11m.nieuwsbrief@outlook.com.
Ons Markenboek
Leden ontvangen elk kwartaal de uitgave "Ons Markenboek". Hierin staan naast kort verenigings-nieuws een aantal historische artikelen die betrekking hebben op ons werkgebied de oude Gemeente Gorssel.
Excursies en lezingen
Het is de bedoeling dat jaarlijks in alle vijf dorpen van ons werkgebied een lezing wordt gehouden. Daarnaast organiseren wij meestal ook enkele excursies. Voor details klik hier.
AVG Protocol
Dit Privacy en gegevensbeschermingsdocument kunt u hier lezen.
ANBI status
Onze vereniging heeft de culturele ANBI status.
U kunt op een financiële aantrekkelijke manier onze vereniging steunen. Zie ANBI regeling.
Deze website
Voor opmerkingen of vragen over deze website kunt u contact opnemen met:
Webmaster: Wim Besselink,
e-mail: wimbesselink@gmail.com
Webredactie: Gerrit Groot Wassink,
e-mail: g.grootwassink@gmail.com
Nieuws

Agenda
15 aug 2024: Zomertour jeugd op Roskamweide. Tramstation is 's middags (i.pl.v. 's ochtends) geopend.
                    Powerpointpresentatie: 'Wandeling door de Hoofdstraat' door Joop Hekkelman

14 sep 2024: I.v.m. 'Open Monumentendag' worden in het Tramstation twee historische films vertoond.

15 sep 2024: Historische wandeling door Hassinkbos in Epse o.l.v. Henk Hietbrink
                   Vertrek 15 uur bij Sporthal Hassinklaan. Deelname is gratis. Aanmelden niet nodig.

04 nov 2024: Lezing Dorth en de eendenkooi in villa Schoolthoff. aanvang 20 uur
                    I.v.m. beperkt aantal plaatsen vooraf aanmelden bij gerrismale@gmail.com. Kosten € 5.

03 mei 2025: 'In our fathers footsteps'. Nadere info volgt.

05 mei 2025: 80 jaar vrijheid. Nadere info volgt.

02 okt 2026: 100 jaar Tramstation. Nadere info volgt.


25 mei 2024
Genealogische dag 2024 groot succes
De genealogische dag 2024 stond in het teken van de familie Makkink. Voor een uitgebreid verslag klik hier.


07 juli 2023
Openingstijden Tramstation
Ons verenigingsgebouw 'Het Tramstation' is op drie dagdelen per week geopend voor bezoekers. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die u op veel vragen een antwoord kunnen geven. Hebt u een specifieke vraag of opmerking dan is het ook mogelijk om deze te e-mailen naar info@deelfmarken.nl.
De openingstijd zijn:
Dinsdagmiddag 14-16 uur
Donderdagmorgen 10-12 uur
Vrijdagmorgen 10-12 uur
In verband met vakantie is het tramstation in de laatste week van juli en de eerste week van augustus 2024 gesloten.

31 december 2022
William Hurrell na 78 jaar begraven
Eind oktober schreven we in Nieuwsbrief nr. 22 in het kort iets over de begrafenis van William Hurrell, de Britse piloot die op 26 september 1945 aan de Scheuterweg in Eefde neerstortte. In ‘Ons Markenboek’, dat eind januari 2023 zal verschijnen, kunt u hierover een uitgebreid verslag lezen. Inmiddels zijn er ook een tweetal Youtube-filmpjes op internet te bekijken. Het eerste filmpje gaat over de hele voorgeschiedenis en de opgraving van het vliegtuig in 2019 met daarin de resten van de piloot. Het tweede filmpje gaat over de indrukwekkende begrafenis op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen.  


03 november 2022
Schoonmaakploeg bij opening ‘Ons Gebouw’ Harfsen 1951
Voor tekst en foto, klik hier


03 november 2022
Watersnoodramp 1953: Gemeente Gorssel adopteert Bruinisse
In ons kwartaalblad ‘Ons Markenboek’ van februari 2022 publiceerden wij een uitgebreid artikel over de hulp vanuit de Gemeente Gorssel aan de Zeeuwse gemeente Bruinisse. Als u alles over deze hulp wilt lezen, klik dan hier.

De gemeente Gorssel hielp de gemeente Bruinisse op zoveel mogelijk manieren. Boerenzoons reisden naar Bruinisse om landbouwwerktuigen schoon te maken en naar een droge plek te verplaatsen, de jongens van De Mettray hielpen bij het bergen van kadavers, bedrijven en organisaties stelden machines en gereedschappen beschikbaar, dames van de Bond van Plattelandsvrouwen breidden heel veel sokken, negentig kinderen uit Bruinisse kregen een heerlijke vakantie aangeboden bij gezinnen in een van de Gorsselse dorpen, etc.
 
Foto's van de schoonmaakploeg
We publiceerden ook foto’s van een grote groep jonge vrouwen die naar Bruinisse togen om daar te helpen met het schoonmaken van de woningen. Van meerdere lezers kregen we de vraag: wie zijn die stoere dames op die foto’s. Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we dit via verschillende media aan de bewoners van de oude gemeente Gorssel voorgelegd. Ondanks het feit dat deze ramp inmiddels bijna 70 jaar geleden plaatsvond is het gelukt om van een groot aantal dames de naam te achterhalen. Iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen, hartelijk dank.  
 
Hieronder ziet u een link naar vier foto's  en de namen voorzover die nu bij ons bekend zijn.
Foto 1, klik hier
Foto 2, klik hier
Foto 3, klik hier
Foto 4, klik hier
Dan zijn er ook nog enkele dames die wel in Bruinisse zijn geweest om schoon te maken, maar niet op deze foto's staan. Dat zijn Annie Nijenhuis-Wiltink uit Eefde, de zusjes Tichelman uit Almen en Johanna Kloosterboer uit Eefde.
Heel recent ontvingen we nog een aanvulling. Op foto 1 (no. 20) en foto 3 (no.54) staat Grietje van Triest-Kraassenberg uit Eefde. Dit is nog niet op de namenlijst van de foto's bijgewerkt.


Jonge mannen
Ook van de acht jonge boerenzoons die zich met het veilig stellen van landbouwchines en -voertuigen bezig hielden beschikken we over foto's en krantenartikelen. De Zeeuwen waren vol lof over deze hulp, want als de machines nog langer in het water zouden hebben gestaan, dan was de schade wellicht onherstelbaar geweest. De dappere mannen die zich belangeloos voor hun medemens inzetten waren: Titie Ruiterkamp van de Spithoek te Almen, Hendrik Jan Wilgenhof van de Oude Larenseweg in ’t Joppe, Appie Braakhekke van de Bathmenseweg in ’t Joppe, Ab Bieleman van de Wilgenhof in Almen, Dick van Veldhuizen van de Deventerdijk in Harfsen, Herman Schoneveld van de Koerweg in ’t Joppe, Henk Heyink van de Stopsdijk in Almen en Arend Maalderink van de Stokhaar in Eefde. Allemaal prachtkerels vond burgemeester Michaëlis van Bruinisse. Via de links hieronder kunt u de foto's en krantenartikelen bekijken. We weten wel de namen, maar weten niet wie wie is. Dus herkent u een of meerdere van deze jonge mannen geef het aan ons door via d11m.nieuwsbrief@outlook.com. U mag ook bellen met Gerrit Groot Wassink, tel. 0575-491224.
Foto 1, klik hier     Krantenartikel 1, klik hier
Foto 2, klik hier     Krantenartikel 2, klik hier
Foto 3, klik hier     Krantenartikel 3, klik hier
Foto 4, klik hier     Krantenartikel 4, klik hier
Foto 5, klik hier    


1-7-2022
Bent u nog geen lid van De Elf Marken?
Wist u dat De Elf Marken actief is in alle vijf dorpen van de Oude Gemeente Gorssel.
Maar liefst 4x per jaar ontvangen onze leden een uitgave van Ons Markenboek met daarin historische verhalen over ons werkgebied. Daarnaast wordt in alle dorpen jaarlijks een lezing over een interessant historisch onderwerp gegeven. Leden hebben gratis toegang. Ook informeren we onze leden via de website en ontvangt u regelmatig digitale nieuwsbrieven. Zo blijft u van alle actuele en historische nieuws op de hoogte.

Nog geen lid? U kunt zich aanmelden op onze website.


22-03-2021
Almense Mummies
 
Wie aan mummies denkt, denkt aan het oude Egypte. Maar wist u dat hier in de grafkelder van ons eigen Almen ook hele bijzondere mummies liggen? In de grafkelder onder de Hervormde kerk van Almen liggen 18 zeer goed bewaard gebleven lichamen. En dat is uniek, want in Nederland zijn maar twee andere plaatsen bekend met gemummificeerde lichamen: het Friese Wieuwerd en Tholen in Zeeland. Wilt u meer weten over deze mummies, klik dan hier
 


19-01-2021
Historische Wandelroute in de kern van Gorssel
in de loop van 2020 is een cultureel historische wandelroute door de kern van Gorssel opengesteld. Op de route zijn bij een 20-tal objecten paaltjes geplaatst met daarop een QR-code. Als je de code scant op een paaltje scant dan krijg je uitgebreide informatie over het betreffende object.
De route is gerealiseerd door ‘Achterhoek toerisme’.

Bij de realisatie van deze route zijn uiteraard diverse Gorsselse instanties betrokken geweest. Naast de dorpsraad mag hier ook zeker De Elf Marken genoemd worden, want onze historische vereniging heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de route. De proeftekst van het Tramstation werd als voorbeeld gebruikt om andere eigenaren/participanten over de streep te trekken. Veel foto’s zijn door De Elf Marken aangeleverd. Bovendien heeft Nico Meerburg het project namens De Elf Marken mede begeleid.


Al met al hebben deze inspanningen geresulteerd in een interessante wandelroute waar je onderweg heel veel informatie over cultureel Gorssel kunt opdoen.

De QR-code bij het Tramhuis geeft historische informatie over het Stoomtramlijn van Deventer naar Zutphen, het Tramhuis zelf en haar bewoners, waarbij uiteraard de nodige aandacht aan de huidige bewoner De Elf Marken wordt geschonken. Ook geeft de QR-code informatie over het naast het Tramhuis gelegen kunstwerk van Wim Jonkers met de symbolische markenpalen.

Helaas zal een feestelijke opening van de route in verband met de corona-crisis nog even op zich laten wachten. Er wordt ook gewerkt aan een fietsroute. Wellicht dat de opening van beide routes te zijner tijd gecombineerd zal worden.
We wensen u veel wandelplezier. 
 
                                        

                                                                                   


 
Terug naar de inhoud