De Elf Marken

Ga naar de inhoud
De Elf Marken, in het kort

Wie zijn wij?
De Historische Vereniging De Elf Marken houdt zich bezig met het bestuderen en vastleggen van de geschiedenis van haar werkgebied de voormalige Gemeente Gorssel. Daarnaast probeert de vereniging de belangstelling van de inwoners voor de geschiedenis van hun eigen omgeving te bevorderen. De naam De Elf Marken verwijst naar de elf marken waaruit het gebied van de voormalige Gemeente Gorssel vroeger bestond.
Lid worden
Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap geldt voor het hele gezin. De vereniging probeert voor een zo laag mogelijke contributie de leden te voorzien van een heel veel informatie over tal van historische onderwerpen.
Sponsor worden
De meeste ondernemers in ons werkgebied sponsoren onze vereniging met een jaarlijkse bijdrage. Als tegenprestatie worden hun namen en adressen in elke editie van Ons Markenboek vermeld. Als welkomstgeschenk ontvangen ze het boek “Stoomtram Zutphen- Deventer” en natuur-lijk alle overige voordelen van het lidmaatschap. Voor meer informatie, neem contact op met Annette van Meel, tel. 06-53861438 of e-mail penningmeester.dem@outlook.com.
Vrijwilliger worden
De Elf Marken wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dat geldt voor alle bestuursleden en de vele vrijwilligers van de diverse werkgroepen. Belangstelling om ook een bijdrage te leveren, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Nieuwsbrieven
Vanaf september 2020 verschijnen met enige regelmaat e-mailnieuwsbrieven. Deze worden verzonden aan leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Behalve verenigingsnieuws bevatten ze vaak ook interessante historische informatie. Bent u wel lid maar ontvangt u nog geen nieuwsbrieven, geef dan uw e-mailadres door aan d11m.nieuwsbrief@outlook.com.
Ons Markenboek
Leden ontvangen elk kwartaal de uitgave "Ons Markenboek". Hierin staan naast kort verenigings-nieuws een aantal historische artikelen die betrekking hebben op ons werkgebied de oude Gemeente Gorssel.
Excursies en lezingen
Het is de bedoeling dat jaarlijks in alle vijf dorpen van ons werkgebied een lezing wordt gehouden. Daarnaast organiseren wij meestal ook enkele excursies. Voor details klik hier.
AVG Protocol
Dit Privacy en gegevensbeschermingsdocument kunt u hier lezen.
ANBI status
Onze vereniging heeft de culturele ANBI status.
U kunt op een financiële aantrekkelijke manier onze vereniging steunen. Zie ANBI regeling.
Deze website
Voor opmerkingen of vragen over deze website kunt u contact opnemen met:
Webmaster: Wim Besselink,
e-mail: wimbesselink@gmail.com
Webredactie: Gerrit Groot Wassink,
e-mail: g.grootwassink@gmail.com
Nieuws

Agenda
6 februari:                 'De Mars' door Gerrie Willemsen in Almen of Eefde
19 maart 2024:          'Vrouwen van het land' door L. en J. Salemink in Harfsen
25 mei 2024:              'Genealogische dag' - familienaam Makkink in Kerk Gorssel


07 juli 2023
Openingstijden Tramstation
Ons verenigingsgebouw 'Het Tramstation' is op drie dagdelen per week geopend voor bezoekers. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die u op veel vragen een antwoord kunnen geven. Hebt u een specifieke vraag of opmerking dan is het ook mogelijk om deze te e-mailen naar info@deelfmarken.nl.
De openingstijd zijn:
Dinsdagmiddag 14-16 uur
Donderdagmorgen 10-12 uur
Vrijdagmorgen 10-12 uur

   Tijdens kerst en nieuwjaar gesloten
   Van 23 december 2023 t/m 8 januari 2024 is het Tramstation gesloten


20 maart 2023
Stamboom familienaam Makkink onderzocht
De werkgroep genealogie is begonnen met het onderzoeken van de familienaam Makkink. Hebt u informatie en/of oude foto's van deze familie neem dan contact op met de werkgroep. Voor meer informatie klik hier  


01 januari 2023
40-Jarig jubileum De Elf Marken
De Historische Vereniging De Elf Marken is opgericht op 27 september 1983. Dat is in 2023 40 jaar geleden. Daarom heeft het bestuur besloten om het hele jaar uit te roepen tot jubileumjaar.
Hoogtepunten zullen zijn de feestelijke avonden in elk van de vijf dorpen. Deze avonden zullen bestaan uit een powerpoint-presentatie over de geschiedenis van het betreffende dorp, met aansluitend een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. Daarnaast zullen we verdeeld over het jaar in circa elf afleveringen in de lokale weekbladen de geschiedenis van onze vereniging belichten.


31 december 2022
William Hurrell na 78 jaar begraven
Eind oktober schreven we in Nieuwsbrief nr. 22 in het kort iets over de begrafenis van William Hurrell, de Britse piloot die op 26 september 1945 aan de Scheuterweg in Eefde neerstortte. In ‘Ons Markenboek’, dat eind januari 2023 zal verschijnen, kunt u hierover een uitgebreid verslag lezen. Inmiddels zijn er ook een tweetal Youtube-filmpjes op internet te bekijken. Het eerste filmpje gaat over de hele voorgeschiedenis en de opgraving van het vliegtuig in 2019 met daarin de resten van de piloot. Het tweede filmpje gaat over de indrukwekkende begrafenis op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen.  


03 november 2022
Schoonmaakploeg bij opening ‘Ons Gebouw’ Harfsen 1951
Voor tekst en foto, klik hier


03 november 2022
Watersnoodramp 1953: Gemeente Gorssel adopteert Bruinisse
In ons kwartaalblad ‘Ons Markenboek’ van februari 2022 publiceerden wij een uitgebreid artikel over de hulp vanuit de Gemeente Gorssel aan de Zeeuwse gemeente Bruinisse. Als u alles over deze hulp wilt lezen, klik dan hier.

De gemeente Gorssel hielp de gemeente Bruinisse op zoveel mogelijk manieren. Boerenzoons reisden naar Bruinisse om landbouwwerktuigen schoon te maken en naar een droge plek te verplaatsen, de jongens van De Mettray hielpen bij het bergen van kadavers, bedrijven en organisaties stelden machines en gereedschappen beschikbaar, dames van de Bond van Plattelandsvrouwen breidden heel veel sokken, negentig kinderen uit Bruinisse kregen een heerlijke vakantie aangeboden bij gezinnen in een van de Gorsselse dorpen, etc.
 
Foto's van de schoonmaakploeg
We publiceerden ook foto’s van een grote groep jonge vrouwen die naar Bruinisse togen om daar te helpen met het schoonmaken van de woningen. Van meerdere lezers kregen we de vraag: wie zijn die stoere dames op die foto’s. Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we dit via verschillende media aan de bewoners van de oude gemeente Gorssel voorgelegd. Ondanks het feit dat deze ramp inmiddels bijna 70 jaar geleden plaatsvond is het gelukt om van een groot aantal dames de naam te achterhalen. Iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen, hartelijk dank.  
 
Hieronder ziet u een link naar vier foto's  en de namen voorzover die nu bij ons bekend zijn.
Foto 1, klik hier
Foto 2, klik hier
Foto 3, klik hier
Foto 4, klik hier
Dan zijn er ook nog enkele dames die wel in Bruinisse zijn geweest om schoon te maken, maar niet op deze foto's staan. Dat zijn Annie Nijenhuis-Wiltink uit Eefde, de zusjes Tichelman uit Almen en Johanna Kloosterboer uit Eefde.
Heel recent ontvingen we nog een aanvulling. Op foto 1 (no. 20) en foto 3 (no.54) staat Grietje van Triest-Kraassenberg uit Eefde. Dit is nog niet op de namenlijst van de foto's bijgewerkt.


Jonge mannen
Ook van de acht jonge boerenzoons die zich met het veilig stellen van landbouwchines en -voertuigen bezig hielden beschikken we over foto's en krantenartikelen. De Zeeuwen waren vol lof over deze hulp, want als de machines nog langer in het water zouden hebben gestaan, dan was de schade wellicht onherstelbaar geweest. De dappere mannen die zich belangeloos voor hun medemens inzetten waren: Titie Ruiterkamp van de Spithoek te Almen, Hendrik Jan Wilgenhof van de Oude Larenseweg in ’t Joppe, Appie Braakhekke van de Bathmenseweg in ’t Joppe, Ab Bieleman van de Wilgenhof in Almen, Dick van Veldhuizen van de Deventerdijk in Harfsen, Herman Schoneveld van de Koerweg in ’t Joppe, Henk Heyink van de Stopsdijk in Almen en Arend Maalderink van de Stokhaar in Eefde. Allemaal prachtkerels vond burgemeester Michaëlis van Bruinisse. Via de links hieronder kunt u de foto's en krantenartikelen bekijken. We weten wel de namen, maar weten niet wie wie is. Dus herkent u een of meerdere van deze jonge mannen geef het aan ons door via d11m.nieuwsbrief@outlook.com. U mag ook bellen met Gerrit Groot Wassink, tel. 0575-491224.
Foto 1, klik hier     Krantenartikel 1, klik hier
Foto 2, klik hier     Krantenartikel 2, klik hier
Foto 3, klik hier     Krantenartikel 3, klik hier
Foto 4, klik hier     Krantenartikel 4, klik hier
Foto 5, klik hier    


1-7-2022
Bent u nog geen lid van De Elf Marken?
Wist u dat De Elf Marken actief is in alle vijf dorpen van de Oude Gemeente Gorssel.
Maar liefst 4x per jaar ontvangen onze leden een uitgave van Ons Markenboek met daarin historische verhalen over ons werkgebied. Daarnaast wordt in alle dorpen jaarlijks een lezing over een interessant historisch onderwerp gegeven. Leden hebben gratis toegang. Ook informeren we onze leden via de website en ontvangt u regelmatig digitale nieuwsbrieven. Zo blijft u van alle actuele en historische nieuws op de hoogte.

Nog geen lid? U kunt zich aanmelden op onze website.


20 mei 2021  
Allemaal1.tv over passie
Ook deze laatste uitzending (aflevering 21) is opgenomen in het Tramstation, het clubgebouw van De Elf Marken aan de Van der Capellenlaan in Gorssel. Het thema was dit keer “Passie”. In deze uitzending kwamen diverse bestuursleden en vrijwilligers van De Elf Marken aan het woord om te vertellen over hun passie.   

In deze uitzending vertelde ons bestuurslid Joop Hekkelman met veel passie over onze streektaal. Joop schrijft heel veel in het dialect en verzorgt ook cursussen over het schrijven in het dialect. Tijdens de uitzending las hij een van zijn verhalen voor. Als je Joop zo gepassioneerd over dit onderwerp hoort praten dan moet je bijna tot de conclusie komen dat het onderwerp streektaal eerder iets actueels dan historisch is. De tijd zal het leren.  
  
Na het verhaal van Joop kregen we eerst nog wat liefdesrituelen te verwerken voordat onze oud-bestuursleden Piet Staal en Henk Bruil aan het woord kwamen. Piet vertelde over de tramlijn Deventer-Gorssel-Zutphen-Emmerich. Nadat De Elf Marken in 2011 zijn intrek in het fraaie Tramstation had genomen, doken hij en Henk Bruil in de archieven om meer over die tramlijn te weten te komen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het prachtige boek met de titel “Stoomtram Zutphen – Deventer 1926-1945”. Dit boek is nog steeds te koop bij De Elf Marken en boekhandel Bechtle in Gorssel.  

Henk Bruil vertelde over de oorlog en met name over het “vergeten graf” van William Hurrell die met zijn verkenningsvliegtuig op 26 september 1944 nabij de Lindenboomweg in Eefde neerstortte. Het vliegtuig boorde zich zo diep in de grond dat en vrijwel niets van terug te vinden was. Later werd de grond geëgaliseerd en werd dit het graf van William Hurrell. Gelukkig kon met hulp van de Gemeente Gorssel er later in de directe nabijheid van de crash een herdenkingsteken geplaatst worden. Pas na 75 jaar zijn het vliegtuig en de stoffelijke resten van de piloot geborgen. Hopelijk krijgt William Hurrell binnenkort zijn laatste rustplaats op het kerkhof in Gorssel. op de afbeelding hiernaast zie je de gedenksteen met daarin een propeller van het opgegraven vliegtuig verwerkt.

Helaas is bij het bewerken van de beelden iets verkeerd gegaan. In de film die is samengesteld missen we de bijdragen van Ad de Ruiter en Annie Albers-Fransen. Hopelijk worden hun bijdragen later nog toegevoegd. Wilt u aflevering 21 bekijken, ga dan naar www.allemaal1.tv of klik hier.


13 mei 2021
Allemaal1.tv vanuit het Tramhuis in Gorssel
Aflevering 20 van allemaal1.tv dat in het teken van toerisme stond is uitgezonden vanuit het Tramhuis in Gorssel. Gelukkig kwamen ook een paar historische onderwerpen aan bod. Voor wat betreft de oude gemeente Gorssel waren dat verhalen over Huize Joppe en het Noorse huis in Kring van Dorth.

Henk Hietbrink vertelde ons over de historie van Huize Joppe. Samen met de presentatrice daalde hij af naar de ijskelder in de vervallen koepel in het bos een paar honderd meter achter het landhuis. Hierin kon vroeger vlees een jaar lang goed gehouden worden. Bovendien diende de ijskelder als opslagplaats voor fruit. Op de terugweg wandelden ze door het liefdeslaantje. Ook werd ons een kijkje binnen in het het prachtige landhuis gegund.

Bob Ermens vertelde ons het een en ander over de historie van het Noorse huis in Kring van Dorth waarin tegenwoordig Stay Okay in is gevestigd. Dit bijzonder fraaie gebouw werd aanvankelijk als jachthuis gebruikt.  

Bij de wat actuelere toeristische onderwerpen vertelde veerbaas Wytse van der Velde over het pontje Gorssel-Wilp. Jan Marinissen informeerde ons over Camping Waldhorn en Erik Bötzel praatte ons bij over een aantal actuele zaken in Gorssel. Daarnaast kwamen ook nog een paar Lochemse onderwerpen aan bod. U kunt de uitzending van aflevering 20 bekijken via www.allemaal1.tv of klik hier.
 

5 mei 2021
Allemaal1.tv in het teken van de bevrijding
Vanaf woensdag 5 mei om 19.30 uur is aflevering 19 van allemaal1.tv te zien. Er wordt met een fraaie dubbeldekker door onze gemeente gereden. Onderweg worden er verhalen verteld die met de bevrijding te maken hebben. Er wordt met name aandacht besteed aan Almen, Oud-Harfsen en Laren. Dit is het gebied waar de Canadezen zware strijd hebben moeten leveren met de Duitsers die zich niet zomaar lieten wegjagen. Omdat de Duitsers zich vaak verschuilden in boerderijen moest een strijd van boerderij naar boerderij worden geleverd. Het gevolg was dat vele tientallen boerderijen in brand werden geschoten. Door gesprekken op de betreffende locaties met mensen die er als kind bijwaren of die de informatie uit de eerste hand hadden verkregen, is het een zeer informatieve aflevering geworden. Aan het eind van de uitzending reed de bus naar Gorssel en stopte bij het tramstation. Vanuit het tramstation zullen namelijk de laatste twee uitzendingen worden verzorgd.

Aflevering 19 is te vinden op www.allemaal1.tv of klik hier. Je moet er wel even voor gaan zitten, want de duur van deze uitzending bedraagt maar liefst 1 uur en 43 minuten. En als je eenmaal begonnen bent dan wil je hem ook helemaal afkijken.


29-04-2021
Film met bevrijdingsverhalen
De gemeente Lochem heeft vorig jaar een mooie serie videoverhalen laten maken. Inwoners die de oorlog overleefd hebben, zijn toen geïnterviewd en daaruit kwamen vanuit onze regio indrukwekkende verhalen. Van al deze videoverhalen wordt één film gemaakt met een inleiding van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Op die manier zorgt de gemeente voor een blijvende herinnering aan deze indrukwekkende periode uit de geschiedenis. Deze film is vanaf 5 mei te zien op www.lochem.nl, op facebook en op het youtube-kanaal van de gemeente.


22-03-2021
Almense Mummies
 
Wie aan mummies denkt, denkt aan het oude Egypte. Maar wist u dat hier in de grafkelder van ons eigen Almen ook hele bijzondere mummies liggen? In de grafkelder onder de Hervormde kerk van Almen liggen 18 zeer goed bewaard gebleven lichamen. En dat is uniek, want in Nederland zijn maar twee andere plaatsen bekend met gemummificeerde lichamen: het Friese Wieuwerd en Tholen in Zeeland. Wilt u meer weten over deze mummies, klik dan hier
 

11-03-2021
Plaatjesactie succesvol afgesloten
In het voorjaar 2020 heeft een enthousiaste groep vrijwilligers uit alle vijf dorpen van De Elf Marken hard gewerkt om plaatjes te selecteren en verhalen te schrijven voor het Jumbo plaatjesboek met de titel "Gemeente Gorssel door de jaren heen". Jumbo wilde de actie op korte termijn starten. Dat werd dus aanpoten. Binnen een heel korte tijd ontstond er een prachtig boek met verhalen over alle dorpen van de oude Gemeente Gorssel en maar liefst 268 plaatjes om erin te plakken.

Helaas zorgde de corona-pandemie ervoor dat de lancering bijna een half jaar werd uitgesteld tot de herfst. Vooral in de dorpen Gorssel en Epse ontstond groot enthousiasme om plaatjes te sparen en te ruilen. Er waren niet alleen ruilacties met familie, buren en kennissen. Ook Facebook werd heel veel gebruikt om de juiste plaatjes te scoren. Er werd probleemloos een paar liter benzine verreden om een of twee plaatjes te bemachtigen.  

In de dorpen Eefde, Harfsen en Almen was het enthousiasme minder groot. Van daaruit wordt immers minder vaak bij Jumbo-Gorssel gewinkeld en voor de meeste mensen uit die dorpen was echt niet mogelijk om een boek vol te sparen. Gelukkig is daarvoor een oplossing gevonden.  

In december heeft Jumbo de actie beëindigd. Alle restanten aan plaatjes en lege boeken werden door Jumbo aan De Elf Marken geschonken. En wat nog belangrijker was, De Elf Marken mocht plaatjes voor een redelijke prijs bijbestellen. Daardoor kon De Elf Marken begin januari een actie starten waarbij iedereen die daarvoor belangstelling had voor een gering bedrag complete sets van 268 plaatjes kon kopen. En als iemand een extra boek nodig had, ook daarin kon De Elf Marken voorzien. En wie slechts een beperkt aantal plaatjes nodig had kon gebruik maken van een gratis ruilactie. Twee maanden lang zijn een groot aantal vrijwilligers bezig geweest om een en ander te regelen en te sorteren. In de meeste gevallen zijn de bestelde plaatjes keurig bij de mensen thuisbezorgd, wat meestal bijzonder gewaardeerd werd.    

Gelukkig is de actie door de bevolking van de oude Gemeente Gorssel bijzonder op prijs gesteld. De naamsbekendheid van De Elf Marken en de belangstelling voor de historie van de eigen leefomgeving is flink toegenomen. Dat komt onder andere tot uiting doordat zich gedurende de actieperiode meer dan 40 nieuwe leden hebben aangemeld. Daar zijn we heel blij mee.
 
De vrijwilligers die tijdens het samenstellen van het boek en ook gedurende actie zelf daar vele uren en dagen aan besteed hebben mogen trots zijn op de prestatie die ze gezamenlijk geleverd hebben!
En als één vrijwilliger het verdient om in deze nieuwsbrief wat extra aandacht te krijgen dan is het wel Henk Hietbrink. Niet alleen voor zijn bijdrage in het samenstellen van het boek maar ook voor de vele dagen die hij eenzaam op de zolder van het Tramstation heeft doorgebracht om plaatjes te sorteren en sets samen te stellen. Gelukkig is op de foto hiernaast te zien dat hij er wel van genoten heeft.
19-01-2021
Historische Wandelroute in de kern van Gorssel
in de loop van 2020 is een cultureel historische wandelroute door de kern van Gorssel opengesteld. Op de route zijn bij een 20-tal objecten paaltjes geplaatst met daarop een QR-code. Als je de code scant op een paaltje scant dan krijg je uitgebreide informatie over het betreffende object.
De route is gerealiseerd door ‘Achterhoek toerisme’.

Bij de realisatie van deze route zijn uiteraard diverse Gorsselse instanties betrokken geweest. Naast de dorpsraad mag hier ook zeker De Elf Marken genoemd worden, want onze historische vereniging heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de route. De proeftekst van het Tramstation werd als voorbeeld gebruikt om andere eigenaren/participanten over de streep te trekken. Veel foto’s zijn door De Elf Marken aangeleverd. Bovendien heeft Nico Meerburg het project namens De Elf Marken mede begeleid.


Al met al hebben deze inspanningen geresulteerd in een interessante wandelroute waar je onderweg heel veel informatie over cultureel Gorssel kunt opdoen.

De QR-code bij het Tramhuis geeft historische informatie over het Stoomtramlijn van Deventer naar Zutphen, het Tramhuis zelf en haar bewoners, waarbij uiteraard de nodige aandacht aan de huidige bewoner De Elf Marken wordt geschonken. Ook geeft de QR-code informatie over het naast het Tramhuis gelegen kunstwerk van Wim Jonkers met de symbolische markenpalen.

Helaas zal een feestelijke opening van de route in verband met de corona-crisis nog even op zich laten wachten. Er wordt ook gewerkt aan een fietsroute. Wellicht dat de opening van beide routes te zijner tijd gecombineerd zal worden.
We wensen u veel wandelplezier. 
 
                                        

                                                                                   


 
Terug naar de inhoud