Lidmaatschap - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Vereniging

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari - 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor
1 december van een lopend verenigingsjaar.

De contributie bedraagt  20 euro per jaar per gezin.

Hiervoor heeft men vrije toegang tot de vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens ontvangt u ook elk kwartaal onze uitgave  ONS MARKENBOEK
.

NB: Bij lezingen betalen niet leden 5,00 euro entree geld.

De betaling van de contributie kan geschieden op de rekening van de vereniging op bankrekeningnummer NL12RABO0
301405611 t.n.v. de Historische Vereniging " De Elf Marken"  te Gorssel en onder vermelding van het contributiejaar.

Bij voorkeur betaling via een machtiging.
Ter voorkoming van extra porto kosten en administratie kosten
stellen wij een automatische incasso van de contributie erg op prijs.

In 2011 zag het Tramstation er nog zo uit
Terug naar de inhoud