Excursies en lezingen - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

Excursies en lezingen

Activiteiten
Lezingen 2020:
Aanvang lezingen 20:00 uur tenzij anders aangegeven.

Gorssel, Restaurant Loetje, Roskamzaal
Op 7 april houden we de jaarvergadering voor onze leden.
Aanvang: 19:30 uur tot ca. 20:00 uur.
Na een korte pauze begint een lezing, die voor iedereen toegankelijk is.

Aanvang Lezing: 20:00 uur
Thema:  Magisch Realisme door Monique Hafkamp         
Na de ledenvergadering zal drs. Monique Hafkamp een lezing over Magisch Realisme in Nederland verzorgen.

Aan het begin van de 20e eeuw ontstonden er diverse nieuwe stromingen in de beeldende kunst, waarbij afstand werd genomen van de traditionele stijl en vorm in de schilderkunst. Kunstenaars richtten zich op kleur en vorm, in plaats van op de verbeelding van de zichtbare wereld; abstracte kunst kwam op. Maar tegelijkertijd waren er schilders, met name in de jaren ’20 en ’30, die wél uitgingen van die zichtbare wereld en van ambachtelijke en traditionele aspecten in de schilderkunst. Bovendien probeerden zij behalve het zichtbare, ook het onzichtbare, uit te beelden. Zij deden dat op verschillende manieren. In hun voorstellingen speelt het magische, ongrijpbare en onwaarschijnlijke een grote rol. Monique Hafkamp neemt ons mee naar de magische wereld van Carel Willink, Pyke Koch, Dick Ket en Charley Toorop.

adres:Restaurant Loetje Gorssel
        Hoofdstraat 26 Gorssel

Agenda jaarvergadering op dinsdag 7 april 2020 in Residentie De Roskam te Gorssel, aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB, 37e jaargang nummer 3, augustus 2019
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester, dit verslag wordt ter vergadering uitgereikt
5. Verslag kascommissie (Gerrit Addink en Carolien van Poecke)
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Gerrit Addink
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Hietbrink, Johan te Linde en Henk Pelgrum
8. Rondvraag
9. Sluiting
PAUZE
20.15 uur: Na de ledenvergadering zal kunsthistorica drs. Monique Hafkamp een lezing over Magisch Realisme in Nederland verzorgen.


Excursies in 2020:

Volgt nog.

Met vriendelijk groet,
de excursiecommissie

Willy Holtslag-Harkink tel. 0575 432058,
Henk Pelgrum, tel. 0575 431781,
Lyda te Linde, tel. 0575 517369
Henk Bruil, tel. 0575 491822

Terug naar de inhoud