ANBI regeling - De Elf Marken

Ga naar de inhoud

ANBI regeling

Publicaties > ANBI regeling

Informatie over de ANBI regeling:

Gegevens vereniging:

KvK-nummer dossiernummer 40103370. Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Oost Nederland
Rechtspersoon: het RSIN / fiscaal nummer 8164.27.148
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam: Historische Vereniging De Elf Marken
Statutaire zetel: Gorssel in de gemeente Lochem
Bezoekadres: Tramstation Gorssel, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel
Postadres: Eendrachtstraat 4, 7211 AM Eefde
Telefoonnummer: 0575-517369
Datum oprichting: 27 september 1983.
Datum akte laatste statutenwijziging: 12-04-2012.

De Historische Vereniging De Elf Marken zet zich als onafhankelijke vereniging in voor de bevordering van de kennis van de vroegere gemeente Gorssel op het gebied van geschiedenis, archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis en de monumenten.
De Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
De financiele jaarstukken en verslag van de uitgevoerde actiteiten zijn openbaar en in te zien in het Tramstation te Gorssel.  
De samenstelling huidig bestuur kunt u zien onder de Leden.

Schenkingen
Met een schenking aan de Historische Vereniging De Elf Marken steunt u niet alleen onze vereniging, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking.
De Historische Vereniging De Elf Marken heeft de "Culturele ANBI" (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status verkregen; d.w.z. we zijn niet belastingplichtig, de belastingdienst stimuleert het zelfs om onze instelling te begunstigen met een schenking. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan onze vereniging, die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van successierechten geniet.
Bankgegevens:
NL12 RABO0301405611 t.n.v. Historische Vereniging De Elfmarken Gorssel.
Periodieke schenkingen
Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan de Historische Vereniging De Elf Marken, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet echter wel vastgelegd worden in een notariële akte. Wij kunnen u daarbij adviseren.
Eenmalige schenking
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar met een maximum van 10%.

Hoeveel betaalt de fiscus mee
?
Afhankelijk van het verzamelinkomen kan de fiscus tot 52% mee betalen. Aan u de keuze: aan wie geeft u uw geld liever: aan de belasting of aan een instelling die zich zonder overheidssubsidie sterk maakt voor ons cultureel erfgoed ?
Hieronder een overzicht van de belastingaftrek bij een eenmalige schenking:
bij een bruto jaarinkomen tot € 18. 945 33,10 %
bij een bruto jaarinkomen tot € 33.863 41,95 %
bij een bruto jaarinkomen tot € 56.491 42 %
bij een bruto jaarinkomen ≥ € 56.492 52 %

Nadere informatie over schenkingen kunt u opvragen bij de penningmeester:
de heer Koos Bleeker, info@deelfmarken.nl

Terug naar de inhoud