De Elf Marken

Ga naar de inhoud
19-02-2021
Historisch Plaatjesboek groot succes

De Historische vereniging De Elf Marken heeft in de afgelopen weken heel veel mensen aan het fraaie plaatjesboek “Gemeente Gorssel door de jaren heen” geholpen. Als vervolg op de Jumbo-actie heeft De Elf Marken inwoners van alle dorpen uit de Oude Gemeente Gorssel de mogelijkheid de mogelijkheid gegeven om plaatjes te ruilen en/of te kopen. De actie loopt nog tot eind februari 2021.
 
Gratis Ruilactie
Mensen die nog een aantal plaatjes in hun boek missen kuunen hun dubbele plaatjes inleveren en aangeven welke plaatjes ze nog missen. Tot nu toe hebben we iedereen aan de gevraagde plaatjes kunnen helpen.

Complete set plaatjes kopen
Mensen die weinig of geen plaatjes hebben kunnen sparen kunnen bij ons een complete set van 268 plaatjes bestellen. Natuurlijk zijn daar kosten aan verbonden, maar voor een relatief klein bedrag kan iedere inwoner van de Oude Gemeente Gorssel een compleet boek samenstellen. De boeken zijn door Jumbo huis aan huis verspreid, dus de meeste mensen zullen er nog een hebben liggen. Mocht dat niet het geval zijn, wij beschikken nog over een beperkte voorraad lege boeken.

Prijzen
De prijzen kunnen we gelukkig laag houden: Een complete set van 268 plaatjes kost € 7.-. Een leeg boek kost € 10.-. Leden van De Elf Marken betalen slechts € 3,50 voor een set plaatjes en € 5.- als ze nog een leeg boek nodig hebben.

Bestelformulier downloaden
Om aan de ruilactie mee te doen of om complete sets plaatjes te bestellen moet u het bestelformulier op de website downloaden. Klik hier.  
Vul het formulier volledig in. Op het formulier staan ook instructies voor de eventuele betaling en waar u het formulier en uw eventuele dubbele plaatjes kunt inleveren. Elk dorp heeft een eigen inleveradres.

Attentie: We hebben een enkele melding ontvangen dat het downloaden van het bestelformulier niet lukt. Stuur in dat geval even een mailtje naar g.grootwassink@gmail.com en het formulier wordt u opgestuurd.

Tot slot
Hebt u nog plaatjes over of een leeg boek dat u niet gebruikt, gooi die dan niet bij oud-papier, maar lever die in bij het contactadres in uw dorp. Anderen zullen u dankbaar zijn.
De contactadressen zijn: Henk Hietbrink Epserenk 26 Epse, Henk Pelgrum Bakkersteeg 3 Almen, Arjan Meijerink Hulstweg 11 Harfsen, Johan te Linde Eendrachtstraat 4 Eefde en Gerrit Groot Wassink Manegelaan 15 Gorssel.


19-01-2021
Tramhuis i.v.m corona gesloten  
In verband met de door de overheid afgekondigde lock-down maatregelen heeft het bestuur van De Elf Marken besloten om het Tramhuis voor publiek gesloten te houden. Hebt u vragen aan De Elf Marken stuur dan een e-mail naar info@deelfmarken.nl of bel naar een van onze bestuursleden. Telefoonnummers vindt u hier.
 

19-01-2021
Lezingen
Tijdens de corona-crisis konden tot nu toe helaas geen lezingen in de dorpen worden georganiseerd. Alle lezingen zijn naar een latere datum uitgesteld. Dat gold ook voor de lezing van de bekende auteur van oorlogsboeken en TV-maker Ad van Liempt. Deze lezing staat nu (onder voorbehoud) gepland voor donderdag 18 maart 2021 in de Protestantse Kerk te Gorssel. Of het dit jaar door kan gaan is nog niet zeker.
De titel van deze lezing is: “1945 – jaar van contrasten”. Het jaar 1945 zit in ons geheugen als het jaar van de bevrijding, maar toch was het geen jubeljaar, daarvoor waren de problemen direct na de bevrijding te groot en te ingewikkeld. Over dit thema heeft Van Liempt ook een boek geschreven onder de titel “1945, de afrekening”. Het boek is uitgegeven door Unieboek/Het Spectrum.

19-01-2021
75+1 Jaar vrijheid
Vorig jaar moesten helaas vrijwel alle activiteiten worden afgelast. Hopelijk is er in de maanden april en mei van 2021 meer mogelijk. Er zijn in het voorjaar 2020 wel een aantal ouderen uit de diverse dorpen gefilmd. De ouderen vertellen hierin over hun herinneringen aan de oorlog aan de jonge interviewers.  Deze interessante films zijn terug te zien op www.lochem.nl/75jaarvrijheid.

19-01-2021
Gemeente Gorssel in bange dagen
Dit is de werktitel van het boek waar op dit moment door Henk Bruil, Roel Hendriks, Homme Krol, Piet Meininger en Johan te Linde hard aan gewerkt wordt. Geprobeerd wordt om van bekende en nog niet bekende oorlogsverhalen een samenhangend geheel te maken. Het streven is om het boek in mei 2021 uit te kunnen geven. Wat de uiteindelijke titel van het boek zal worden is nu nog niet bekend.

19-01-2021
Expositie
In de maanden oktober en november 2020 hebt u de schilderijen van Marianne Kraster in het Tramhuis kunnen bewonderen. Begin februari zal er weer een nieuwe expositie worden tentoongesteld. In de tussentijd kunt u een fotoserie gemaakt door Henk Hietbrink met rustieke plekjes in ons werkgebied bewonderen. De exposities zijn voorlopig alleen van buitenaf door het glas te bewonderen.

19-01-2021
Bent u nog geen lid van De Elf Marken?
Wist u dat De Elf Marken actief is in alle dorpen van de Oude Gemeente Gorssel. Maar liefst 4x per jaar ontvangen onze leden een uitgave van Ons Markenboek met daarin historische verhalen over ons werkgebied. Zodra het vanwege de corona-crisis weer mogelijk is, worden in alle dorpen interessante lezingen gegeven. Leden hebben gratis toegang. Ook informeren we onze leden via de website en ontvangt u regelmatig digitale nieuwsbrieven. Zo blijft u van alle historisch nieuws op de hoogte.

                 Het is nu het juiste moment om lid te worden.
              De contributie voor het jaar 2021 bedraagt slechts € 20.


Als u nu lid wordt dan kunt u het prachtige boek over de geschiedenis
van de Stoomtram van Zutphen naar Deventer voor slechts € 10,- kopen

U kunt zich aanmelden op onze website.
Geef op het aanmeldingsformulier s.v.p. aan of u het boek voor € 10.- wilt kopen.


19-01-2021
Historische Wandelroute in de kern van Gorssel
in de loop van 2020 is een cultureel historische wandelroute door de kern van Gorssel opengesteld. Op de route zijn bij een 20-tal objecten paaltjes geplaatst met daarop een QR-code. Als je de code scant op een paaltje scant dan krijg je uitgebreide informatie over het betreffende object.
De route is gerealiseerd door ‘Achterhoek toerisme’.

Bij de realisatie van deze route zijn uiteraard diverse Gorsselse instanties betrokken geweest. Naast de dorpsraad mag hier ook zeker De Elf Marken genoemd worden, want onze historische vereniging heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de route. De proeftekst van het Tramstation werd als voorbeeld gebruikt om andere eigenaren/participanten over de streep te trekken. Veel foto’s zijn door De Elf Marken aangeleverd. Bovendien heeft Nico Meerburg het project namens De Elf Marken mede begeleid.


Al met al hebben deze inspanningen geresulteerd in een interessante wandelroute waar je onderweg heel veel informatie over cultureel Gorssel kunt opdoen.

De QR-code bij het Tramhuis geeft historische informatie over het Stoomtramlijn van Deventer naar Zutphen, het Tramhuis zelf en haar bewoners, waarbij uiteraard de nodige aandacht aan de huidige bewoner De Elf Marken wordt geschonken. Ook geeft de QR-code informatie over het naast het Tramhuis gelegen kunstwerk van Wim Jonkers met de symbolische markenpalen.

Helaas zal een feestelijke opening van de route in verband met de corona-crisis nog even op zich laten wachten. Er wordt ook gewerkt aan een fietsroute. Wellicht dat de opening van beide routes te zijner tijd gecombineerd zal worden.
We wensen u veel wandelplezier. 
 
                                        

                                                                                   


 

Nieuwsbrieven
Vanaf september 2020 verschijnen met enige regelmaat nieuwsbrieven. Deze worden verzonden aan leden waarvan het e-mailadres bekend is. Bent u lid, maar ontvangt u onze nieuwsbrieven niet, geef dan uw e-mailadres door aan d11m.nieuwsbrief@outlook.com.
Wilt u de nieuwsbrieven nog eens nalezen, kijk dan onder "Publicaties".

AVG Protocol
Dit Privacy en gegevensbeschermings document kunt u hier lezen.  

ANBI status
Onze vereniging heeft de culturele ANBI status.
U kunt op een financiële aantrekkelijke manier onze vereniging steunen.
Zie de speciale pagina ANBI regeling


Terug naar de inhoud